Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u tijdelijk danwel blijvend niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. Zo kunnen er bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De rechter kan voor u een bewindvoerder benoemen die u helpt om al uw geldzaken weer op orde te krijgen.

Als uw geldzaken onder bewind komen, kunt u verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelen doordat u niet meer zelfstandig over uw geldzaken kunt beslissen. Ook vraagt het veel vertrouwen in de bewindvoerder aan wie u uw geldzaken uit handen geeft. Het is goed om te weten dat de rechter jaarlijks controleert of uw bewindvoerder uw geldzaken goed beheert. De rechter kan een beschermingsbewind uitspreken wegens schulden of op grond van lichamelijke en/of geestelijke toestand. Hieronder leggen we de verschillen uit.

Standaard bewindvoering

ONZE DOELSTELLING

Een goed beheer van uw financiën en u beschermen tegen financiële misstappen middels een unieke formule. Bij een standaard bewind kan Proteccio-bewind u ondersteunen d.m.v. het beheren van uw administratie en financiën met aandacht voor u als cliënt.

Hoe doen we dit?

We stellen een plan van aanpak en een budgetplan op. Dit budgetplan proberen we zoveel mogelijk samen met de cliënt vast te stellen. De bewindvoerder van Proteccio-bewind richt zich zowel op uw financiële als emotionele zaken. Zo maken wij een wezenlijk verschil bieden wij een kwalitatief goed standaardbewind.

Om onder bewind gesteld te worden dient u zich bij mw. Assen van Proteccio-bewind te melden. 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, of vul ons contactformulier hier op onze website in.

Indien gewenst sturen wij u dit formulier per mail of per post. U kunt het formulier ook aanvragen via het contactformulier.

Beheert uw administratie en financiën

Bied u ondersteuning om uit te komen met uw inkomen

Helpt u met een oplossing voor uw schulden

Kan u ondersteuning bieden om uw situatie te stabiliseren.

Schulden bewind

ONZE DOELSTELLING

Balans tussen inkomsten en uitgaven (herstellen) zodat u uiteindelijk zelf de touwtjes weer in handen heeft.

Hoe doen we dit?

In de periode van onderbewindstelling beheert Proteccio-bewind uw administratie en financiën. Dit gebeurt d.m.v. een plan van aanpak en een budgetplan.

Het budgetplan word zoveel mogelijk samen met de client vastgesteld. Proteccio-bewind bied u ondersteuning om uit te komen met uw inkomen en helpt u met een oplossing voor uw schulden.

Indien er sprake is van problematische schulden kijken we samen naar de beste oplossing hiervoor. Problematische schulden zijn: Meerdere betalingsachterstanden, die u niet meer zelfstandig kunt voldoen.