Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De kantonrechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Curatele

ONZE DOELSTELLING

Samen beslissen over geld, zorg en bezit van betrokkene en indien nodig beslissen voor betrokkene

Hoe doen we dit?

In de periode van onder curatelestelling beheert Proteccio uw administratie en financiën. Dit gebeurt d.m.v. een plan van aanpak en een budgetplan.

De curator:

is de vertegenwoordiger van betrokkene 

 ondersteunt bij keuze, overlegt en adviseert 

neemt deel aan MDO’s 

weet wat er speelt in het leven van betrokkene

kent de gezondheidssituatie van betrokkene

is het aanspreekpunt voor betrokkene en diens netwerk

heeft plichtbesef 

en legt jaarlijks verslag af aan de rechter over het verloop van zorg en financiën

voor meer informatie klik hier 

Beheert uw administratie en financiën

Bied u ondersteuning om uit te komen met uw inkomen

Helpt u met een oplossing voor uw schulden

Kan u ondersteuning bieden om uw situatie te stabiliseren.